СВЕТА ЦАРСКА ЛАВРА СТУДЕНИЦА
 СВЕТА ЦАРСКА ЛАВРА СТУДЕНИЦА
Насловна » O манастиру » Црква Светог Николе

Црква Светог Николе

 Црква Светог Николе

Подизање малих самосталних цркава у манастирима византијског света била је широко распрострањена појава. Настајале су у току целе историје манастира, а ктитори су им били различитог друштвеног положаја. Од студеничких самосталних цркава - параклиса, како се обично према грчкој речи називају - очувале су се две - Св. Никола и Св. Јоаким и Ана, као и темељи треће, која је била посвећена Св. Јовану. Најстарија је црква Св. Николе. Не зна се тачно када је саграђена, ни ко је био њен ктитор. Преостале фреске у цркви се датују у крај четврте деценије XIII века, па би тада, или неку годину раније, и црква била изграђена. Пошто је Немања одлучио да њему и његовим потомцима гробнице буду у Студеници, цркву Св. Николе је, свакако, саградио неко од чланова породице, јер не изгледа вероватно да се у времену о коме је реч у Студеници могао појавити као ктитор неко изван њиховог породичног круга.

 Подужни пресек цркве Светог Николе  Архитектонски приказ основе цркве Светог Николе
Подужни пресек и архитектонски приказ основе цркве Св. Николе

Добро очувана, црква Св. Николе је једнобродна грађевина, издужене правоугаоне основе, са полукружном апсидом на источној страни. Изнад наоса је саграђен подужно постављен полуобличасти свод, који ојачавају два попречна лука. Пошто се лукови ослањају на пиластре, може се сматрати да се наос састоји од три травеја, неједнаке дужине. У најкраћем, источном, смештен је олтарски простор. Црква је зидана од ломљеног, притесаног камена и кречног малтера. И западна врата и три прозора - два на бочним зидовима наоса, један на апсиди - урађени су врло једноставно. На фасадама су њихови отвори уоквирени каменим гредама правоугаоног пресека. Уочљиви су и повишени калкани.

 Црква Светог Николе

Грађевина нема правих стилских обележја. Историчари уметности њу и њој сличне црквице на подручју старе Рашке обично помињу као црквице приморског типа, што значи у ширем смислу - романске. Од византијске архитектуре црква Св. Николе разликује се по начину зидања и по употребљеном материјалу. За општи медитерански тип грађевине могли би да је везују план, полуобличасти свод ојачан луковима и начин зидања.

Врх стране