Živopis

 Raspeće

Danas visi na Krstu Onaj koji je na vodi zemlju utvrdio,
vencem od trnja se kruniše, Onaj koji je Car angela, lažnom
porfirom ogrće se, Onaj koji je ogrnuo nebo oblacima. Šamare
prima, Onaj koji je u Jordanu Adama oslobodio. Klincima
prikovan bi, Crkve Ženik.
Kopljem bi proboden, Djeve Sin.
Poklanjamo se stradanjima Tvojim Hriste.
Poklanjamo se stradanjima Tvojim Hriste.
Pokaži nam i slavno Tvoje Vaskrsenje.

 

 Bogorodica Studenička

Stade Carica sa desne strane Tebi,
u odeći pozlaćenoj ogrnuta, Preukrašena.
(Ps. 44, 10)

 

 Sveti Sava              Sveti Simeon

Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi
"Hodite čeda, poslušajte mene strahu Gospodnjem,
naučiću vas. Ukloni se od zla, i čini dobro."
(Ps. 33, 11 i 14)

 

 Osam vekova slikarstva Studenice
Osam vekova slikarstva Studenice

 

Врх стране